Välkommen till ExCal

Excal är ett ingenjörsföretag som levererar tjänster och produkter inom el, mekanik, automation och test. Detta omfattar många olika typer av tjänster exempelvis konstruktion inklusive programvara och byggnation av testsystem och produkter, projektledning, teknisk dokumentation med mera. Vi levererar ett helhetsåtagande från förstudie till leveransklar produkt inom dessa områden och kan jobba hos kunden eller hemma hos oss.

Excal är också en partner för byggnation av produkter inom flera olika branscher.