Våra tjänster

Vi erbjuder ingenjörstjänster inom el, automation och test. Detta omfattar många olika typer av tjänster ex. konstruktion av HW och SW, byggnation av testsystem och produkter, projektledning, teknisk dokumentation med mera. Arbetet utförs hos oss eller på plats hos kunden.

Testutveckling är något som ligger Excal varmt om hjärtat. "Allt från en kabel till fullt utrustade testsystem" är en beskrivning på detta segment. Våra leveranser består av tjänster och produkter, eller mer typiskt både och och sträcker sig över hela systemets livscykel. Excals testingenjörer gör allt från TMU (Test Metod Utredningar) till fullt utrustade testsystem för dina behov. Programvara, hårdvara, utbildning, service och support, standard eller anpassade applikationer. Vad du än kan behöva som kund, så är du välkommen att kontakta ExCal.

Våra elkonstruktörer kan hjälpa dig med konstruktion av olika produkter från kretskort och kablar till apparater och system. Vi har ett historiskt ursprung inom Ericssons strömförsörjningsfabrik så vi har god erfarenhet av lösningar inom detta område.  

 På mekaniksidan sitter ofta ute hos kunder och bemannar på deras konstruktionsavdelningar med olika konstruktionsuppgifter.

Inom området automation levererar vi traditionella tjänster som vanligen innehåller en maskin av något slag och ett styrsystem. Vi utreder behovet, konstruerar och bygger automationslösningen inklusive programmet.

Excals erfarenhet och kompetens ger oss en mycket god förmåga för att ta ansvar för produktionsprocesser med särskilda behov. Medicintekniskutrustning kan tillverkas enligt vår ISO 13485 certifierad process och annan utrustning kan ha en ISO 9001-process. Vi riktar in oss på montering i små till medelstora volymer och gärna med höga krav på provning och spårbarhet. Våra kompetenser och våra system är väl utformade för ett funktionellt ansvar där ExCal kan vara en partner som tar hand om alla delar i produktionsprocessen.