Testutrustning

Mer om testsystem

Omfattningen av våra leveranser inom test är omfattande och efterfrågas i olika branscher och teknologier. ExCal levererar både konsultation och standard eller kundanpassade produkter för dina behov.

Vi arbetar med standardiserade programvaror och testplattformar såsom:
 - National instrument LabView
 - HP-VEE
 - VB.Net
 - PXI
- GP-IB

• Behovsanalys i form av provmetodutredning
• Teststrategi       
• Konstruktion och dokumentation av maskinvara och programvara        
• Byggnation av allt från enkla hjälpmedel till komplexa system
• Installation, drifttagning och utbildning        
• Underhåll & eftermarknadskontrakt
• Mätosäkerhetsanalys        
• Livscykeltester, MTBF kontroll