• Välj språk:
  • Svenska
  • English

Våra tjänster 

Mer om testsystem

Omfattningen av våra leveranser inom test är omfattande och efterfrågas i olika branscher och teknologier. ExCal levererar både konsultation och standard eller kundanpassade produkter för dina behov.

Vi arbetar med standardiserade programvaror och testplattformar såsom:
- National instrument LabView
- HP-VEE
- VB.Net
- PXI
- GP-IB 

  • Behovsanalys i form av provmetodutredning         
  • Teststrategi        
  • Konstruktion och dokumentation av maskinvara och programvara         
  • Byggnation av allt från enkla hjälpmedel till komplexa system
  • Installation, drifttagning och utbildning         
  • Underhåll & eftermarknadskontrakt
  • Mätosäkerhetsanalys         
  • Livscykeltester, MTBF kontroll