Produktion och service

Mer om produktion & service

ExCal kan vara din tillverkningspartner. För företag med komplexa produkter är det viktigt ur konkurrenssynpunkt att fokusera sina resurser på marknadsföring, forskning och utveckling. Utan en fokuserad, effektiv och välorganiserad produktionsprocess är det ännu svårare att vara konkurrenskraftiga. ExCal har alla nödvändiga funktioner för att vara din pålitliga partner, medan du kan fokusera på din kärnverksamhet.

ExCal är bra på små till medelstora volymer av komplexa produkter, vanligtvis med omfattande behov av test och spårbarhet. Vi blir en bra partner genom att leverera bra feedback från processen och detta är mycket uppskattat från kvalitets och teknikavdelningar. ExCal tar också hand om inköp och annat och fungerar som en "one-stop-shop-partner".

Excal kan också vara en servicepartner för dig när det gäller reparation, uppgraderingar och andra eftermarknads frågor som exempelvis:    

• produktion/service
• revisionsändringar
• specialutförande
• logistisk till dig eller din kund
• kontinuerlig feedback